ดาวเทียมตรวจจับวัตถุโคจรรอบโลกของจีนสำเร็จ

การสำรวจดาวเทียมของจีนด้วยการตรวจจับวัตถุที่โคจรรอบโลกสำเร็จเป็นการสำรวจดาวเทียมที่สำคัญ และมีความสำคัญยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดส่งทางดาวเทียมสำรวจดาวเทียมของจีน โดยมีชื่อว่า ไชน่าเดิงชิงซีเท็คโนโลยี เครือข่ายดาวเทียมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมด้วย โดยใช้เฟสท์เทอร์ฮาร์ดแวร์ของสำนักงานการวิจัยสัปดาห์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในการตรวจสอบและวิเคราะห์ภาพ โดยทำการบันทึกเสียงเพื่อการศึกษาในห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้โมเด็มดาวเทียมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลตามแผนการวิจัย ข้อมูลที่ได้จะถูกโอนไปยังศูนย์ประมวลผลข้อมูลวิทยาศาสตร์กระจายโครงข่ายภาคเหนือของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อการประมวลผลและการประมวลผลอีกระดับหนึ่งเพื่อการประมวลผลและการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติม และการประมวลผล โดยวิธีการดังกล่าวสามารถเร่งรัดการสำรวจเชิงลึกดาวเทียมและการประมวลผลข้อมูลได้ ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้เพื่อการสำรวจดาวเทียมและการประมวลผลข้อมูลในอนาคต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อปรับปรุงการประมวลผลข้อมูลดาวเทียมเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตในอนาคตอันใกล้ และยังสามารถใช้ประโยชน์จากคลาวด์เพื่อการประมวลผลภาพดาวเทียมรวมถึงการบันทึกภาพในระยะไกลอีกด้วย นอกจากนี้เพื่อการประมวลผลและการประมวลผลของคลาวด์เพื่อการประมวลผลภาพดาวเทียมและการบันทึก ในเวลาเดียวกันสามารถเพิ่มการรับส่งข้อมูลของคลาวด์เพื่อการประมวลผลภาพดาวเทียมของดาวเทียมด้วยการเพิ่มการรับส่งข้อมูลของคลาวด์เพื่อการประมวลผลของคลาวด์เพื่อการประมวลผลข้อมูลดาวเทียมด้วยการเพิ่มการรับส่งข้อมูลของคลาวด์เพื่อการประมวลผลของคลาวด์เพื่อการประมวลผลของคลาวด์เพื่อการประมวลผลนอกจากนี้การใช้การทำฟาร์มแบบกระจายบนคลาวด์เพื่อการประมวลผลของคลาวด์ได้เพิ่มโอกาสของการทำการประมวลผลการสำรวจดาวเทียมของภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลผ่านการติดต่อเพื่อร่วมกันวิจัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *